Sposób sporządzania próbek przeznaczonych do badań mechanicznych monokwazikryształów techniką jednoosiowego rozciągania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób sporządzania próbek przeznaczonych do badań mechanicznych monokwazikryształów techniką jednoosiowego rozciągania, polega na tym, że ze stopu aluminio-miedziano-kobaltowego w postaci płytki o skośnym zakończeniu wykonuje się w pierwszej fazie metodą nachylonego frontu krystalizacji płytkę kształtującą próbkę, składającą się z czterech części, z początkowej części o skośnym zakończeniu, ze środkowej górnej monokwazikrystalicznej, ze środkowej dolnej kompozytowej części oraz z końcowej kompozytowej części, w drugiej fazie odcina się metodą elektroiskrową część o skośnym zakończeniu i wykonuje się stopienie części próbki o długości (H 1) i grubości (d) w temperaturze od 1300°C do 1500°C korzystnie 1400°C i poddaje się ją kierunkowej krystalizacji aż z tej części powstanie kompozyt, w trzeciej fazie usuwa się metodą elektroiskrową całą dolną warstwę kompozytową o grubości (b) i z pozostałej warstwy o grubości (a) wykonuje się próbkę do jednoosiowego rozciągania z przewężeniem (PW) i z obustronnymi kompozytowymi uchwytami oraz z otworami do zakładania sworzni urządzenia rozciągającego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close