Sposób wytwarzania profili ciągłych z żywic fotoutwardzalnych i/lub z ich kompozytów
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania profili ciągłych z żywic fotoutwardzalnych i/lub z ich kompozytów. Sposób polega na tym, że tworzy się kompozycję, zawierającą żywice w postaci monomerów o lepkości >5 Pas oraz układ fotoinicjatorów w ilości do 10%, korzystnie 3% wag. w stosunku do całości kompozycji, następnie wytłacza się i uformowaną wytłoczynę naświetla się w temperaturze otoczenia.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close