Sposób otrzymywania biopaliwa z tłuszczów i olejów roślinnych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania biopaliwa z tłuszczów i olejów roślinnych poprzez transestryfikację triglicerydów i estryfikację kwasów tłuszczowych w obecności katalizatora kwasowego. Sposób polega na tym, że przez kolumnę destylacyjną z wypełnieniem lub bez wypełnienia, zawierającą tłuszcz lub olej roślinny o zawartości 0-80% wolnych kwasów tłuszczowych przepuszcza się mieszaninę par reagentów lotnych i gazu inertnego o stosunku objętościowym od 1:ą do 1:10 w temperaturze 150-250°C, korzystnie 200°C, o całkowitym natężeniu przepływu mieszaniny par reagentów i gazu inertnego 0,3-3 m3/h/kg oleju, korzystnie 0,6 m3/h/kg oleju, w obecności katalizatora heterogennego lub homogennego w ilości 0,1-10% w stosunku do tłuszczu lub oleju, korzystnie 1,0%, a otrzymane produkty transestryfikacji, zawierające estry kwasów tłuszczowych, trioctan gliceryny i acetylowane monoglicerydy, wykrapla się w sposób ciągły ze strumienia reagentów lotnych i gazu inertnego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close