Nowe pochodne benzimidazolu, sposób wytwarzania i zastosowanie pochodnych benzimidazolu
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku są związki pochodne benzimidazolu, o wzorze 1, w którym n oznacza 0 lub 1, R 1 oznacza grupę nitrową lub halogen, R 2 oznacza podstawnik C6-10 arylowy ewentualnie podstawiony przez grupę nitrową, halogen, alkoksyl, grupę alkilenodioksy, grupę alkoksykarbonylową lub grupę karboksylową. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania związku pochodnej benzimidazolu o wzorze 1, w którym n oznacza 1, w którym wyjściowy związek pochodną benzimidazolu o wzorze 1, w którym n oznacza 0, poddaje się reakcji ze związkiem nadtlenowym w środowisku wodno-organicznym zawierającym kwas C1-4alkanowy, przy czym we wzorze 1 podstawniki R 1 i R2 mają znaczenia podane powyżej. Wynalazek dotyczy także zastosowania związków pochodnych benzimidazolu o wzorze 1, gdzie n, R 1 i R2 mają znaczenia podane powyżej, do wytwarzania preparatu do inhibicji rozwoju komórek nowotworowych, w profilaktyce lub leczeniu organizmu zwierzęcia lub człowieka.
Subject
Polish:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close