Nanonapełniacze hybrydowe oraz sposób ich otrzymywania metodą mechaniczną
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku są nanonapełniacze hybrydowe oraz sposób ich otrzymywania metodą mechaniczną, mające zastosowanie jako napełniacze polimerów m.in. poliolefin, polimetakrylanów, żywic epoksydowych. Nanonapełniacze hybrydowe charakteryzują się tym, że stanowią je nośniki krzemionkowe i 0,1-70 części wagowych, korzystnie 10 części wagowych klatkowych silseskwioksanów o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza grupę: alkoksy-, lub amino-, lub izocyjano-, lub glicydoksy-, lub metakryloksy-, lub fluoro-, lub perfluorową i/lub ich mieszaninę. W odmianie sposób otrzymywania nanonapełniaczy hybrydowych metodą mechaniczną polega na tym, że do krzemionki uwodnionej, lub emulsyjnej, lub krzemionki otrzymanej metodą zol-żel, lub krzemionki pirogennej umieszczonej w ucieraku moździerzowym dozuje z szybkością 0,1-2,0, korzystnie 0,3 cmł/min, mieszaninę składającą się z rozpuszczalników organicznych, korzystnie toluenu, lub tetrahydrofuranu, lub heksanu, lub alkoholu oraz 0,1-70 części wagowych, korzystnie 10 części wagowych klatkowych silseskwioksanów po czym produkt przenosi się, a następnie odparowuje się rozpuszczalnik w obniżonej temperaturze i pod obniżonym ciśnieniem, dalej suszy konwekcyjnie w temperaturze 90-150°C, korzystnie 120°C. Rozcieranie prowadzi się przez 60 minut.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close