Układy hybrydowe MgO·SiO2/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób ich otrzymywania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku są układy hybrydowe MgO•SiO 2/ /wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób ich otrzymywania. Układy hybrydowe charakteryzują się tym, że stanowi je baza krzemianowa i 0,1-50 części wagowych korzystnie, 10 części wagowych silseskwioksanów o wzorze przedstawionym na rysunku, gdzie R 1 do R8 stanowi grupa i/lub grupy alkilowe-, lub alkoksy-, lub metakryloksy-, lub glicydoksy-, lub amino-, lub winylo-, lub perfluoro- lub ich mieszanina. W odmianie sposób otrzymywania układu polega na tym, że do młyna kulowego wprowadza się w proporcji 1:ą krzemian magnezu i mieszaninę składającą się z 5-20 cmł, korzystnie 10 cmł rozpuszczalnika toluenu albo tetrahydrofuranu, albo heksanu i 0,1-50 części wagowych korzystnie 10 części wagowych silseskwioksanów, po czym miesza się przez okres 1 godziny z prędkością 60 obr./min, następnie uzyskany produkt usuwa się z młyna kulowego i dalej odparowuje się z niego rozpuszczalnik na wyparce próżniowej pod obniżonym ciśnieniem, suszy konwekcyjnie w temperaturze 90-150°C, korzystnie 120°C.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close