Układy hybrydowe MgO·SiO2/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób ich otrzymywania na drodze wstępnej funkcjonalizacji chemicznej alkoksysilanami, a następnie modyfikacji mechanicznej i chemicznej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowej generacji układów hybrydowych MgO•SiO 2/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób ich otrzymywania na drodze wstępnej funkcjonalizacji chemicznej alkoksysilanami, a następnie modyfikacji mechanicznej i chemicznej, mających zastosowanie do produkcji nowoczesnych katalizatorów. Układy hybrydowe charakteryzują się tym, że stanowi je baza krzemianowa i 0,1-50 części wagowych korzystnie, 10 części wagowych silseskwioksanów o wzorze przedstawionym na rysunku, gdzie R 1 do R8 stanowi grupa i/lub grupy typu alkilowe-, lub alkoksy-, lub metakryloksy-, lub glicydoksy-, lub amino-, lub winylo-, lub perfluoro- lub ich mieszanina. W odmianie sposób otrzymywania układu hybrydowego polega na tym, że na bazę, którą stanowi krzemian magnezu nanosi się w temperaturze otoczenia zhydrolizowany silan w mieszaninie rozpuszczalników w proporcji objętościowej 4:ą woda-metanol przez okres 1 godziny, następnie oddziela się pod zmniejszonym ciśnieniem mieszaninę rozpuszczalników, dalej suszy konwekcyjnie w temperaturze 90-150°C, korzystnie 120°C, po czym nanosi się w temperaturze otoczenia mieszaninę składającą się 5-20 cmł, korzystnie 10 cmł rozpuszczalnika toluenu albo tetrahydrofuranu, albo heksanu i 0,1-50 części wagowych korzystnie 10 części wagowych silseskwioksanów, a następnie odparowuje się rozpuszczalnik pod obniżonym ciśnieniem, dalej suszy konwekcyjnie w temperaturze 90-150°C, korzystnie 120°C.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close