Sposób otrzymywania dwuskalowego włóknistego nanokompozytu stopu Al-Cu-Co z frakcją fazy kwazikrystalicznej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania włóknistego nanokompozytu stopu Al-Cu-Co o osnowie na bazie fazy krystalicznej θ –Al 2Cu, zawierającego mikro-włókna fazy H – Alł(Cu,Co)2, w środku których ulokowane są rdzenie dekagonalnej fazy kwazikrystalicznej D o składzie chemicznym Al 68Cu21Co11 (68% Al, 21% Cu, 11% Co), wzmocnionego dodatkowo ortogonalną siecią krystalicznych nano-włókien fazy T – Al 7Cu2Coą. Sposób charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie przeprowadza się poprzez stopienie składników syntezę stopu Al-Cu-Co w walcowym tyglu o średnicy od 13 do 17 mm, korzystnie 15 mm, korzystnie ze stożkowym zakończeniem, umieszczonym w komorze wzrostowej pieca indukcyjnego. W drugim etapie przeprowadza się szybką krystalizację stopu poprzez schłodzenie go wraz z piecem, otrzymując wlewek przyjmujący kształt walca. W trzecim etapie przeprowadza się w piecu indukcyjnym o pionowym gradiencie temperatury kierunkową krystalizację metodą Bridgmana, otrzymanego wcześniej wsadu, przy czym każdy etap otrzymywania nanokompozytu przeprowadza się w atmosferze ochronnej przepływającego przez komorę wzrostową gazu obojętnego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close