Sposób otrzymywania włóknistego kompozytu stopu Al-Cu-Co z frakcją fazy kwazikrystalicznej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania włóknistego kompozytu stopu Al-Cu-Co z frakcją fazy kwazikrystalicznej, charakteryzujący się tym, że w pierwszym etapie przeprowadza się poprzez stopienie składników syntezę stopu Al-Cu-Co w piecu indukcyjnym, w drugim etapie przeprowadza się szybką krystalizację stopu poprzez wylanie go do miedzianej wlewnicy otrzymując wlewek w postaci płytki o grubości od 4 do 8 mm, następnie w trzecim etapie z wlewka poprzez szlifowanie przygotowuje się płytkę wsadu o grubości od 1,5 do 3,5 mm, po czym w czwartym etapie przeprowadza się kierunkową krystalizację płytki wsadu, a z otrzymanej w ten sposób płytki trójwarstwowej, w której górna faza jest monokwazikryształem dekagonalnej fazy kwazikrystalicznej Al 64Cu20Co16, środkowa - warstwą kompozytu zawierającego jako fazę wzmacniającą włókna dekagonalnej fazy kwazikrystalicznej Al 64Cu20Co16, a jako osnowę tetragonalną fazę krystaliczną Al 72C27Coą, natomiast dolna jest porowatą warstwą resztkową, w piątym etapie zeszlifowuje się warstwy górną i dolną pozostawiając jedynie środkową warstwę kompozytową.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close