Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi obejmujący etapy: a) immobilizowania pochodnych tri azyny, b) dobudowywania fenylenodiaminy, c) tworzenia związanej C-końcem warstwy N-blokowanych aminokwasów przyłączonych z fenylenodiaminą, a następnie usuwanie grup ochronnych z funkcji aminowej d), kondensacji N-blokowanych aminokwasów z wolną grupą aminową do uzyskania pożądanej długości łańcucha peptydowego e) dobudowania fragmentu lipidowego do ostatniego dobudowanego aminokwasu f) usuwania grup ochronnych z łańcuchów bocznych przy czym w syntezie fragmentu peptydowego stosuje się N-chronione aminokwasy aktywowane bezpośrednio w trakcie kondensacji, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close