Sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej, charakteryzujący się tym, że materiał wyjściowy w postaci krystalicznego tadalafilu umieszcza się w młynie kriogenicznym i poddaje mieleniu w środowisku ciekłego azotu lub alternatywnie umieszcza się w wysokoenergetycznym młynie kulowym i poddaje mieleniu w temperaturze pokojowej, przy czym w obu przypadkach proces prowadzi się w czasie koniecznym do amorfizacji tadalafilu, zależnym od ilości mielonego materiału.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close