Sposób otrzymywania amorficznego indapamidu
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania amorficznego indapamidu o wzorze ogólnym 1, stosowanego jako lek moczopędny a także obniżający ciśnienie tętnicze, charakteryzujący się tym, że materiał wyjściowy w postaci hydratu krystalicznego indapamidu umieszcza się w młynku kriogenicznym i poddaje mieleniu w temperaturze ciekłego azotu w czasie koniecznym do jego amorfizacji, zależnym od ilości mielonego materiału.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close