Mikrokapsuły polimerowe z barwnikami wskaźnikowymi i zastosowanie mikrokapsuł polimerowych z barwnikami wskaźnikowymi
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku są mikrokapsuły polimerowe z barwnikami wskaźnikowymi i zastosowanie mikrokapsuł polimerowych z barwnikami wskaźnikowymi jako element systemu sygnalizacji przebicia chemicznego materiałów, tj. jako wskaźnik zużycia wyrobów wykonanych z materiałów całogumowych z lateksów naturalnych i syntetycznych, przeznaczonych do ochrony przed czynnikami chemicznymi takimi jak kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki. Mikrokapsuły według wynalazku składają się z rdzenia, którym jest barwnik wskaźnikowy lub mieszanina barwników wskaźnikowych i z substancji matrycowej, przy czym rdzeń stanowi od 5 do 90% wagowych ogólnej masy mikrokapsuły. Jako substancję matrycową stosuje się polimery naturalne z grupy polisacharydów bądź ich odpowiedniki syntetyczne natomiast jako wskaźniki barwne stosuje się barwniki o wielkości pojedynczych molekuł od kilku do kilkuset mikrometrów, wykazujące reakcję barwną w kontakcie z substancjami chemicznymi oraz zdolność rozpuszczania lub tworzenia zawiesiny w roztworach wodnych, bez wykazywania efektu zmiany barwy.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close