Słownik minimum wietnamsko-polski
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

S£OWNIK MINIMUM
WIETNAMSKO-POLSKI
Stanis3aw Bednarek Hoa`ng Thu Oanh
TU ÐI N TÔI THI UÊ Ê
VI T NAM-BA LANÊ
,
` `

1
Stanisław Bednarek • Hoàng Thu Oanh


SŁOWNIK MINIMUM
WIETNAMSKO-POLSKI

TỪ ĐIỂN TỐI THIỂU
VIỆT NAM-BA LAN


Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộngŁódź 2011 • Lốt-dơ 2011
2Recenzent (Phản biện)
Đặng Văn Hiến

Korekta (Hiệu chỉnh)
Nguyễn Vu ̃ Tro ̣ng Khang, Krystyna Szymańska

Skład komputerowy (In bằng máy vi tính)
Thu Bednarek, Zofia Fijarczyk

Projekt okładki (Trình bày bìa)
Zofia Fijarczyk
Copyright © Stanisław Bednarek & Hoàng Thu OanhWydawca (Nhà xuất bản)
Ewa i Krzysztof Banasiakowie


ISBN 978-83-900015-1-7Wydanie II poprawione i rozszerzone, Łódź 2011
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộng, Lốt-dơ 2011Druk i oprawa zakład poligraficzny wydawcy. Format A5
In đóng bìa tại xí nghiệp in của nhà xuất bản. Khô ̉ tờ giấy A5

3
PZEDMOWA


Słownik minimum wietnamsko-polski przeznaczony jest przede
wszystkim dla Wietnamczyków rozpoczynających naukę języka polskiego oraz dla Polaków zapoznających się podstawami języka
wietnamskiego. Jest to słownik przekładowy, zawierający ok. 5700 wyrazów i zwrotów ułożonych w porządku alfabetycznym. Słownik ten po
raz pierwszy został wydany w 1994 r. przez Wydawnictwo Ewy
i Krzysztofa Banasiaków w Łodzi, dzięki pomocy finansowej grupy
Wietnamczyków, przebywających w Polsce i pomocy organizacyjnej
Pani Barbary Machejko – wieloletniej nauczycielki języka polskiego w
Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi i w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. W obecnym, drugim wydaniu tego słownika, zaktualizowano słownictwo i usunięto
błędy, które znalazły się w pierwszym wydaniu.
Dobierając wyrażenia i zwroty k...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close