Słownik minimum polsko-wietnamski
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

S£OWNIK MINIMUM
POLSKO-WIETNAMSKI

Stanisław Bednarek • Hoàng Thu OanhSŁOWNIK MINIMUM
POLSKO-WIETNAMSKI

TỪ ĐIỂN TỐI THIỂU
BA LAN-VIÊ ̣T NAM

Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộng


Łódź 2010 • Lốt-dơ 2010
2Recenzent (Phản biện)
Đặng Văn Hiến

Korekta (Hiệu chỉnh)
Nguyễn Vu ̃ Tro ̣ng Khang, Krystyna Szymańska

Skład komputerowy (In bằng máy vi tính)
Thu Bednarek, Zofia Fijarczyk

Projekt okładki (Trình bày bìa)
Zofia Fijarczyk
Copyright © Stanisław Bednarek & Hoàng Thu OanhWydawca (Nhà xuất bản)
Ewa i Krzysztof Banasiakowie


ISBN 83-900015-9-7Wydanie II poprawione i rozszerzone, Łódź 2010
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộng, Lốt-dơ 2010

Druk i oprawa zakład poligraficzny wydawcy. Format A5
In đóng bìa tại xí nghiệp in của nhà xuất bản. Khô ̉ tờ giấy A5

3
PRZEDMOWA


Słownik minimum polsko-wietnamski przeznaczony jest przede
wszystkim dla Wietnamczyków, rozpoczynających naukę języka polskiego oraz dla Polaków, zamierzających zapoznać się z podstawowym
słownictwem wietnamskim. Jest to dwujęzyczny słownik przekładowy,
zawierający około 5000 wyrazów i zwrotów polskich, ułożonych w porządku alfabetycznym. Słownik ten po raz pierwszy został wydany
w 1994 r. przez Wydawnictwo Ewy i Krzysztofa Banasiaków w Łodzi
dzięki pomocy finansowej grupy Wietnamczyków, przebywających
w Polsce i pomocy organizacyjnej Pani Barbary Machejko – wieloletniej nauczycielki języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych
w Hanoi i w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. W obecnym, drugim wydaniu tego słownika, rozszerzono i ujednolicono zakres podawanych końcówek fleksyjnych oraz
zaktualizowano słownictwo i usunięto błędy, które znalazły się w pierwszym wydaniu.
Dobierając wyrazy i zwroty kierowano się ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close