Słownik fizyczny polsko-wietnamski dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.1
Stanisław Bednarek • Nguyê ̃n Anh Quân


SŁOWNIK FIZYCZNY
POLSKO-WIETNAMSKI
dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

TỰ ĐIỂN VẬT LI ́
BA LAN - VIÊ ̣T NAM
Da ̀nh cho ho ̣c viên cu ̉a Trường ho ̣c Tiếng Ba lan
da ̀nh cho người ngoa ̣i quô ́c


Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộng

Łódź 2011 · Lô ́t-dơ 2011
2

Recenzent (Phản biện): Đặng Văn Hiến
Korekta (Hiệu chỉnh): Krystyna Szymańska, Nguyê ̃n Vu ̃ Tro ̣ng Khang
Skład komputerowy (In bằng máy vi tính): Zofia Fijarczyk,Thu Bednarek
Projekt okładki (Trình bày bìa): Zofia Fijarczyk
Copyright © Stanisław Bednarek & Nguyễn Anh QuânWydawca (Nhà xuất bản)
Ewa i Krzysztof Banasiakowie


ISBN 978-83-900015-2-4Wydanie II poprawione i rozszerzone, Łódź 2011
Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và mở rộng, Lốt-dơ 2011
Druk i oprawa zakład poligraficzny wydawcy. Format A5
In đóng bìa tại xí nghiệp in của nhà xuất bản. Khô ̉ tờ giấy A5
3PRZEDMOWA


„Słownik fizyczny polsko-wietnamski dla słuchaczy Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców" jest dwujęzycznym słownikiem przekładowym. Został on zaopatrzony w najbardziej przydatne informacje
gramatyczne, dotyczące zamieszczonych w nim terminów. Sposób wykorzystania tych informacji podany jest w dalszej części przedmowy.
Słownik ten zawiera terminy fizyczne, wprowadzane w realizowanych
w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców kursach przygotowawczych z fizyki dla grup o wszystkich profilach. W słowniku zamieszczono również wybrane terminy fizyczne, występujące w najbardziej
rozpowszechnionych w Polsce zbiorach zadań i testów z fizyki ogólnej,
używanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Ponadto, w słowniku zamieszczono znaczną, liczbę wybranych terminów
z najważniejszych działów fizyki klasycznej i współczesnej. Op...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close