Słownik fizyczny polsko-portugalski dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

S£OWNIK FIZYCZNY
POLSKO-PORTUGALSKI
DLA S£UCHACZY STUDIUM JÊZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
DICIONÁRIO FÍSICO
POLACO-PORTUGUES
PARA ESTUDANTES DO CENTRO DE LÍNGUA POLACA PARA ESTRANGEIROS
^
Stanis3aw Bednarek Lidia Wappa

1
Stanisław Bednarek • Lidia WappaSŁOWNIK FIZYCZNY
POLSKO-PORTUGALSKI
dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

DICIONÁRIO FÍSICO
POLACO-PORTUGUÊS
para estudantes do Centro de Língua Polaca para Estrangeiros


Wydanie I • Edição Ia
Łódź 2010
2Recenzent (Crítico)
André Carvalho

Korekta (Correcção)
Krystyna Szymańska, Piere Loderio

Skład komputerowy (Composição)
Zofia Fijarczyk

Projekt okładki (Projecto de capa)
Zofia Fijarczyk
Copyright © Stanisław Bednarek & Lidia WappaWydawca (Edição)
Ewa i Krzysztof Banasiakowie


ISBN 978-83-900015-9-3Wydanie I, Łódź 2010
Edição Ia, Łódź 2010

Druk i oprawa zakład poligraficzny wydawcy. Format A5
Impressão e encadernação do editor. Tamanho A5

3
PRZEDMOWA


„Słownik fizyczny polsko-portugalski dla słuchaczy Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców" jest dwujęzycznym słownikiem przekładowym. Został on zaopatrzony w najbardziej przydatne informacje
gramatyczne, dotyczące zamieszczonych w nim terminów. Sposób wykorzystania tych informacji podany jest w dalszej części przedmowy.
Słownik ten zawiera terminy fizyczne, wprowadzane w realizowanych
w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców kursach przygotowawczych z fizyki dla grup o wszystkich profilach. W słowniku zamieszczono również wybrane terminy fizyczne, występujące w najbardziej
rozpowszechnionych w Polsce zbiorach zadań i testów z fizyki ogólnej,
używanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Ponadto, w słowniku zamieszczono znaczną, liczbę wybranych terminów
z najważniejszych działów fizyki klasycznej i współczesn...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close