Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego. Zadanie III. Analiza zmian cen podstawowych usług telefonicznych w Polsce w latach 1998-2003, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2003 roku, na tle wybranych krajów europejskich
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Niniejsza praca zawiera szczegółową analizę zmian cen usług świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych oraz mobilnych w latach 1998-2003, a w tym przegląd opłat za usługi telekomunikacyjne, świadczone zarówno w sieci TP S.A. oraz u wybranych operatorów alternatywnych, jak również u działających w Polsce trzech operatorów mobilnych. Do porównań zmian cen krajowych usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, jak i mobilnych wykorzystano metodę koszykową OECD. Analiza zawiera także porównania cen omawianych usług telekomunikacyjnych w Polsce z cenami w wybranych krajach OECD, w szczególności ze średnimi cenami dla krajów Unii Europejskiej. Opracowanie ujmuje także wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy dotyczące rynku telekomunikacyjnego w Polsce w świetle rozwoju konkurencji na tym rynku oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close