Otoskopia kryminalistyczna
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Otoskopia kryminalistyczna jest metodą identyfikacji człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej. W Polsce 88% tego rodzaju śladów jest zabieczpieczeniem podczas oględzin miejsca kradzieży z włamaniem. W 96% przypadków ślady takie ujawniano na przeszkodach pokonywanych przez sprawców - drzewiach i oknach. Zadaniem prowadzonych badań było opracowanie skutecznej i łatwiej w praktycznym użyciu metody pobrania materiału porównawczego do tego rodzaju badań, a także opracowanie metod wykonania ekspertyzy przez opracowanie katalogu cech indywidualnych, cech grupowych a także metody konturowej. Badania prowadzone w latach 1998-2002 objęły swoim zasięgiem 1500 osób (w tym 590 kobiet) od których pobierano po 6 odbitek małżowiny usznej ze zróżnicowaną siłą nacisku. Łącznie zbadano 9000 śladów - co pozwoliło na określenie cech grupowych i sporządzenie katalogu cech indywidualnych - dającego podstawy do naukowej identyfikacji. W zakresie prawa dowodowego przeprowadzono również studia nad problemme, czy identyfikacja człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej spełnia według przyjętych kryteriów polskich i zagranicznych wymogi dowodu naukowego. Podsumowując wyniki badań należy stwierdzić, iż wszystkie postawione zagadnienia badawcze zostały rozwiązane, uzyskane wyniki pozwalają na wprowadzenie tej metody identyfikacji do stałej praktyki kryminalistycznej i uznania wyników tej identyfikacji za dowód w procesie karnym.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close