Cysterska memoria Piastów Śląskich
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem pracy była recepcja na bazie polskiego materiału źródłowego osiągnięć metodologicznych tzw. szkoły memoratywnej w zakresie badań nad średniowiecznym monastycyzmem. Przy wykorzystaniu współczesnej metodologii zbadano powiązania pomiędzy dynastią powstałą i zakonem cysterskim na średniowiecznym Śląsku. Materiał źródłowy stanowiły drukowane narratywne źródła o charakterze liturgicznym dla zakonu cystersów, dokumenty, nekrologii, teksty dziejopisarskie, analistyczne, liturgiczne ze śląska oraz niedrukowane średniowieczne dokumenty i rękopisy z tego regionu proweniecji cysterskiej przechowywane w archiwach i bibliotekach oraz muzeach wrocławskich. Literaturę przedmiotu stanowiła polsko-niemiecka, czesko-, francusko- i anglojęzyczna literatura z zakresu średniowiecznej historii Śląska, Kościoła, genealogii dynastycznej, dyplomatyki, kodykologii, historii sztuki, archeologii, ikonografii.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close