Leczenie uszkodzeń aparatu wyprostnego palców ręki
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Badaniu będą podlegać uszkodzenia w strefie 1, 3 i 5 manifestujące się klinicznie w postaci palca młoteczkowatego (strefa1), palca butonierkowatego (strefa3) i palca wiszącego (strefa5). Uszkodzenie aparatu wyprostnego w strefie 2 i 4 w zależności od lokalizacji uszkodzenia upodabnia się do jednej z trzech wyżej podanych postaci klinicznych. Ocenie podlegać będą uszkodzenia ostre zamknięte i otwarte oraz chorzy z uszkodzeniami zastarzałymi. W uszkodzeniach ostrych w strefie 1 ocenie będzie podlegał zachowawczy sposób leczenia sposobem Momsena, a w uszkodzeniach zastarzałych opracowany w klinice i stosowany od lat własny sposób leczenia operacyjnego. Palec butonierkowaty stanowi do dziś najtrudniejszy problem chirurgiczny ze wszystkich typów uszkodzeń ścięgien prostowników w dużym odsetku kończący się upośledzeniem funkcji palca. Opisano ponad dwadzieścia metod operacyjnych tej deformacji. Stosowane były w naszej klinice wszystkie podane wyżej sposoby operacji (reinsercja, transpozycja i rekonstrukcja z użyciem wszczepów autogennych). Podstawową zasada było dążenie do reinsercji przyczepu niezależnie od czasu jaki upłynął odurazu. W przypadku braku możliwości jej wykonania stosowano transpozycję anatomicznych składowych aparatuwyprostnego w celu odtworzenia pasma centralnego, wybierając metody operacyjne oszczędzające nieuszkodzone struktury aparatu wyprostnego. W przypadkach rozległych uszkodzeń w celu rekonstrukcji pasma centralnego stosowano wszczepy autogenne. Ocenimy odległywynik leczenia wymienionych wyżej sposobów operacyjnych badając funkcje ręki według podanych wyżej kryteriów. Zamknięte uszkodzenia aparatu wyprostnego w strefie 5 są w większości przypadków bagatelizowane przez chorych. Zgłaszają się oni do leczenia dopiero po wystąpieniu dolegliwości bólowych i zniekształcenia stawu MP. W przypadkach ostrych anatomiczna rekonstrukcja kończy się w większości przypadków powodzeniem.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close