Dobór modelu i jego parametrów do opisu procesu aktywacji i destrukcji termicznej przetrwalników
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Dokonano identyfikacji modelu matematycznego procesu sterylizacji termicznej wodnych zawiesin przetrwalników bakterii Bacillus stearothermophilus. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych procesu sterylizacji prowadzonego w szklanych kapilarach w zakresie temperatury 115-125 C. Do opisu procesu użyto modelu reakcji następczych z przetrwalnikami spoczynkowymi jako produktem pośrednim )model Shulla). Założono, że reakcje aktywacji i destrukcji są reakcjami I rzędu, a zależność temperaturową stałych opisuje równanie Arrheniusa. Przyjęty model dobrze opisuje wyniki doświadczalne, a uzyskane wartości energii aktywacji zgadzają się z wartościami literaturowymi.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close